Crítica de Sagacity de TREATMENT / Inverse Records

Crítica de Sagacity de TREATMENT /Inverse Records(English Below) / (Suomet alas)
La banda finlandesa Treatment definen su música como thrash metal progresivo. Este disco lo grabaron en 2018, lo mezclaron en 2019 y se edita ahora. Su preocupación por ofrecer siempre el mejor resultado posible les ha llevado a marcarse un trabajo de lo más interesante. «Foreshadowed» es la clásica intro para entrar en ambiente en los conciertos que desemboca en «Hermes», un tema que arranca con una parte instrumental llena de matices donde se nos vienen a la cabeza bandas como Voivod y otras del thrash más clásico. Su desarrollo es totalmente progresivo y el grupo apuesta por emprender sendas sonoras alejadas de lo habitual.
«As above so below»  comienza como si se tratase de un tema de cualquier virtuoso de la guitarra, los siguientes pasajes recuerdan a los Megadeth más técnicos para ir, poco a poco, adentrándose en un terreno más estándar en el que brillan con un thrash elegante. «Fragmented self» nos recuerda a la etapa más progresiva de Kreator, pero no les falta su propio sello personal en lo que respecta a las melodías.
«The Truth» conecta bastante con la nueva hornada de bandas de metal que quieren dejar atrás los cánones de siempre para experimentar. Nos gusta bastante que siga el esquema de intro-riff principal-parte central y vuelta a la intro. «Thrice» es más metal progresivo a lo Dream Theater que thrash lo que les honra. El nivel instrumental de la banda es, sin duda, su punto fuerte.
«Chokehold» no deja de ser un corte que te estrangula tal y como anuncia su título. Si te gustaba el thrash de bandas como Celtic Frost te encantará. «Card 53» nos lleva directamente a los 90, década en la que la banda de Mustaine, presente a su manera en este corte, triunfó. «Dorian Gray» tiene pinceladas de rock melódico que, por cierto, encajan a la perfección en una canción que se mantiene bajo las coordenadas sonoras de las anteriores, pero que aporta algo distinto como rapidez, riffs endiablados a lo Bay Area y mucha actitud.
Con «Oppression», una canción en la que se levanta el pie del acelerador para dejar salir la imaginación del grupo, se termina un trabajo muy completo que te encantará si estás algo cansado, o cansada, de escuchar siempre lo mismo. Aconsejable álbum para dejarte inspirar por las nuevas tendencias.
________________________________________________________________________________________________
ENGLISH:
________________________________________________________________________________________________

Crítica de Sagacity de TREATMENT /Inverse RecordsThe Finnish band Treatment modified their music as progressive thrash metal. They recorded this album in 2018, they mixed it in 2019 and it is released now. Their concern to always offer the best possible result has led them to mark a most interesting job. «Foreshadowed» is the classic introduction to enter the atmosphere in the concerts that lead to «Hermes», a song that is arranged with an instrumental part full of nuances where bands like Voivod and others of the most classic thrash come to mind. Its development is totally progressive and the group is committed to undertaking sound probes far from the usual.

«As above, so below» begins as if it were a theme by any guitar virtuoso, the following passages remind the more technical Megadeths to go, little by little, entering a more standard terrain in which they shine with a Elegant thrash «I fragmented» reminds us of the most progressive stage of Kreator, but they do not lack their own personal stamp when it comes to melodies.

«The Truth» connects quite a bit with the new batch of metal bands that want to leave the canons of old behind to experiment. We quite like that you follow the intro-main riff-center part scheme and back to the intro. «Thrice» is more progressive metal to Dream Theater than thrash which honors them. The instrumental level of the band is, without a doubt, its strong point.

«Chokehold» is still a cut that strangles you as announced by its title. If you liked thrash bands like Celtic Frost you will love it. «Card 53» takes us directly to the 90s, a decade in which the Mustaine band, presented in its own way in this cut, triumphed. «Dorian Gray» has brushstrokes of melodic rock that, by the way, fit perfectly into a song that remains under the sound coordinates of the previous ones, but that contributes something different like speed, devilish riffs in the Bay Area and a lot of attitude.

With «Oppression», a song in which the foot of the accelerator is lifted to let the imagination of the group come out, a very complete work is completed that you will love if you are somewhat tired, or tired, of always listening to the same thing. You can see album to leave inspired by new trends.

________________________________________________________________________________________________

SUOMALAINEN:

________________________________________________________________________________________________

Crítica de Sagacity de TREATMENT / Inverse RecordsSuomalainen yhtye Treatment määrittelee musiikkinsa progressiiviseksi thrash-metaliksi. He nauhoittivat tämän levyn vuonna 2018, he sekoittivat sen vuonna 2019 ja se julkaistaan ​​nyt. Heidän huolensa tarjota aina paras mahdollinen tulos on saanut heidät asettamaan itselleen mielenkiintoisimman työn. «Foreshadowed» on klassinen johdanto päästä konserttiympäristöön, joka johtaa «Hermesiin», kappaleeseen, joka alkaa instrumentaaliosalla, joka on täynnä vivahteita, kun mieleen tulevat bändit, kuten Voivod ja muut klassisimmista thraskeista. Sen kehitys on täysin etenevää ja ryhmä vetoaa soinnillisten polkujen kaukana normaalista.

«Kuten yllä, niin alla» alkaa ikään kuin se olisi minkä tahansa kitaravirtuoosin teema, seuraavat kohdat muistuttavat teknisintä Megadethia menemään vähältä, saapumalla normaalimpaan maastoon, jossa ne loistavat sävelkorkealla Tyylikäs. «Hajanainen itse» muistuttaa meitä Kreatorin edistyneimmästä vaiheesta, mutta melodioissa ei ole omaa leimaa.

«Totuus» yhdistää melko vähän uuden metallibändierän, joka haluaa jättää vanhan kaanonin kokeilua varten. Pidämme hyvin siitä, että seuraat tärkeintä intro-riff-center-osajärjestelmää ja takaisin introon. «Kolme kertaa» on enemmän edistyksellinen metalli Dream Theatrelle kuin thrash, joka heitä kunnioittaa. Bändin instrumentaalitaso on epäilemättä sen vahvuus.

«Chokehold» on silti leikkaus, joka kuristaa sinut nimensä ilmoittamana. Rakastat sitä, jos pidit sellaisista thrash-yhtyeistä, kuten Celtic Frost. «Kortti 53» vie meidät suoraan 90-luvulle, vuosikymmenelle, jolloin Mustaine-yhtye, joka esiintyy omalla tavallaan tässä leikkauksessa, voitti. «Dorian Gray» sisältää melodisen rockin siveltimen, joka muuten sopii täydellisesti kappaleeseen, joka pysyy aikaisempien äänikokoordinaattien alla, mutta joka edistää jotain erilaista, kuten nopeus, paholaiset riffit Bay-alueella ja paljon asennetta.

«Oppression» -kappaleella, kappaleella, jossa kiihdyttimen jalka nostetaan, jotta ryhmän mielikuvitus saadaan esiin, valmistuu erittäin kattava teos, jota rakastat, jos rakastat jos olet väsynyt tai kyllästynyt kuuntelemaan aina samaa asiaa. Suositeltava albumi, jonka avulla voit inspiroida uusia suuntauksia.

Temas:

  1. Foreshadowed
  2. Hermes
  3. As Above So Below
  4. Fragmented Self
  5. he Truth
  6. Thrice
  7. Chokehold
  8. Card 53
  9. Dorian Grey
  10. Oppression

 

https://www.facebook.com/treatmentband/

https://www.youtube.com/user/treatmentband

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.